اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304619
نام و نام خانوادگی : امير خواجه دهاقاني
عنوان پایان نامه : پیش بینی رشد ترک ناشی از خستگی در آلومینیوم به کمک روش دینامیک مولکولی
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سعيد صابري
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/25
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File