اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304649
نام و نام خانوادگی : امين رحيمي
عنوان پایان نامه : تاثیر باران اسیدی بر رفتارمکانیکی خاک تثبیت شده با آهک
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-ژئوتكنيك
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ميثم بيات
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/08/23
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File