اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304702
نام و نام خانوادگی : محمدعلي بابايي
عنوان پایان نامه : شناسايي و الويت بندي ريسك هاي زنجيره تامين با استفاده از تصميم گيري چند معياره در شركت فرآورده هاي گوشتي دمس
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع ـ مديريت سيستم وبهره وري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدمجتبي ذبيحين پور جهرمي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File