اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304816
نام و نام خانوادگی : حميده قانع
عنوان پایان نامه : تاثیر همزمان مکمل سازی زنجبیل و یک دوره کوتاه تمرین هوازی بر عملکرد ریوی در دختران جوان فعال
رشته تحصیلی : فيزيولوژي ورزشي-تغذيه ورزش
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حسين مجتهدي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File