اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39305019
نام و نام خانوادگی : شهناز حطيط
عنوان پایان نامه : تبيين چگونگي پيدايش و گسترش شركت نخ ريسي و نساجي خسروي و تأثير آن بر تحولات شهري مشهد در دوره پهلوي
رشته تحصیلی : تاريخ-تاريخ ايران بعد ازاسلام
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : سيد علي رضا ابطحي
استاد مشاور : ابوالفضل حسن آبادي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/31
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File