اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39305639
نام و نام خانوادگی : محسن توسلي
عنوان پایان نامه : ارائه یک روش جهت بهبود بازسازی تصاویر سه بعدی عروق کرونر با استفاده از تطبیق مبتنی بر انحنا و خمیدگی درخت رگها
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : فرساد زماني
استاد مشاور :
چکیده : امروزه بیماری‌های غیر واگیردار به علت پیشرفت فناوری، تغییر سبک و روش زندگی به طور گسترده‌ای فراگیر شده است که در این میان بیماری‌های قلبی عروقی از مهمترین علل مرگ و میر هستند و به همین علت مطالعه و پیشگیری بیماری‌های قلبی و عروقی از اولویت بالایی برخوردار است. در بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های عروق کرونر در درجه اول اهمیت قرار دارند.برای جلوگیری از بروز خطاهای انسانی از جمله نداشتن تخصص کافی یا خستگی کاربر ,چشمی بودن تشخیص، نیاز به روشی است که به صورت خودکار ناحیه بندی عروق انجام گردد و میزان گرفتگی عروق تعیین شود. انگیزه این تحقیق ارائه تکنیک کارآمدی است که مسئله تطبیق درخت رگها را با استفاده از انحناو خمیدگی حل نماید. این تحقیق بر روی مسئله تطابق درخت های عروق کرونر در تصاویر بدست آمده که یک دنباله از تصاویر متمرکز شده است که با آنژیوگرافی اشعه ایکس می باشد. در زمینه تطبیق تصاویر عروق کرونر روش های مختلفی وجود دارد که از جمله روش هندسی، انرژی، دو صفحه ای،گراف طبقه بندی شده است ولی روش های ارائه شده با مشکلاتی از قیبل قسمت بندی عروق،مکان یابی انشعابات، هم پوشانی عروق,از دست رفتن انشعابات و نبود دقت مناسب بوده است. در این تحقیق جهت تطبیق تصاویر عروق کرونر روشی ارائه شده است که در قالب 4 مرحله عملیات تطبیق را با دقت بالاتری نسبت به روش های پیشین انجام می دهد.در مرحله اول با استفاده از ماتریس Hessian تصویر بدست می آید و در مرحله دوم درخت رگها از خطوط مرکزی استخراج شده که از تصاویر (فریم های) پشت سرهم بدست آمده اند و به عنوان ورودی الگوریتم تطابق منحنی در نظر گرفته می شود.در مرحله سوم باید درخت را به تکه هایی منحنی به نام سگمنت تفکیک شده و در نهایت عمل تطبیق درخت رگها با استفاده از انحناو خمیدگی انجام می گیرد.در آزمایشات از مجموعه تصاویر آنژیوگرافی biplane استفاده شده است.نتایج آزمایشات نشان می دهد روش پیشنهادی به طور میانگین دقت بالای 82 درصد در نتایج تطبیق بدست آورده است.لذا روش ارائه شده در مقایسه با روش های feuillatre و cui می تواند در تطبیق تصاویر عروق کرونر مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی : آنژیوگرافی کرونری اشعه X, سرخرگ کرونری, اسکلت عروقی,تطبیق تصاویر,انحنا و خمیدگی درخت رگها
تاریخ دفاع : 1398/06/31
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : .
Abstract : .
Keywords : .
Download Abstract File