اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39305655
نام و نام خانوادگی : حامد اعرابي كرسكاني
عنوان پایان نامه : برسی خواص مکانیکی ومتالورژیکی پوشش های حاوی شبه الماس کربنی بر روی زیر لایه آلومینیومی
رشته تحصیلی : مواد-شناسايي و انتخاب
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : عليرضا اعلائي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File