اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39305678
نام و نام خانوادگی : سيد ضياالدين مدني بروجني
عنوان پایان نامه : بررسی تجربی فرآیند پیچش فشار بالا (HPT) بر روی نمونه های درز جوش شده آلومینیوم-مس به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
رشته تحصیلی : مکانيک ساخت و توليد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حميد منتظرالقائم
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File