اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39305683
نام و نام خانوادگی : سيدرضا سجودي
عنوان پایان نامه : سياست كيفري ايران در برابر تجاوز به اراضي ملي
رشته تحصیلی : حقوق كيفري و جرم شناسي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : علي حسين نجفي ابرندآبادي
استاد مشاور : محسن شكرچي زاده
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/08/22
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File