اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39305787
نام و نام خانوادگی : مازيار ايران نژاد
عنوان پایان نامه : فشرده سازي وفقي دنباله تصاوير ديجيتال با استفاده از اطلاعات حركت مبتني بر نمايش تنك و آموزش ديكشنري
رشته تحصیلی : مهندسي برق-مخابرات
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : همايون مهدوي نسب
استاد مشاور : حسين پورقاسم
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File