اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39306431
نام و نام خانوادگی : جعفر محمدي
عنوان پایان نامه : ارزیابی اثر زاویه ،طول وفاصله میخکوبی (نیلینگ)درپایداری لرزه ای دیواره گود برداری
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-ژئوتكنيك
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدحسين هاشمي فشاركي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/08
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File