اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39306769
نام و نام خانوادگی : مهدي معياري
عنوان پایان نامه : اثرتمرین تناوبی و مصرف مکمل گلوتامین بر فشار اکسایشی بازیکنان والیبال مرد
رشته تحصیلی : فيزيولوژي ورزشي-تغذيه ورزش
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سعيد كشاورز
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File