اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39306782
نام و نام خانوادگی : نازگل حر
عنوان پایان نامه : بازیابی تصویر با استفاده از ترکیب ویژگی های بافت محلی استخراجی از کانال های رنگی
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر-معماري سيستمهاي كامپيوتري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : شروان فكري ارشاد
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/24
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File