اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39307149
نام و نام خانوادگی : حامد دهقانزاده قلعه اقاي
عنوان پایان نامه : بررسی رفتار بیرون‌کششی وابسته به زمان میخ‌ها
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-ژئوتكنيك
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهدي زماني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File