اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39307213
نام و نام خانوادگی : سيما عالي زاده
عنوان پایان نامه : تأثیر مکمل چای سبز بر شاخص استرس اکسیداتیو پس از 8 هفته تمرینات هوازی با شدت متوسط در زنان چاق
رشته تحصیلی : فيزيولوژي ورزشي-تغذيه ورزش
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهناز مروي اصفهاني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File