اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39307249
نام و نام خانوادگی : سميرا سلحشور
عنوان پایان نامه : تاثیرمصرف مکمل شیرین بیان به همراه تمرین هوازی برترکیب بدنی وبرخی شاخصهای فیزیولوژیک در زنان چاق
رشته تحصیلی : فيزيولوژي ورزشي-تغذيه ورزش
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهدي كارگرفرد
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File