اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39307513
نام و نام خانوادگی : علي اكبر حبيبي
عنوان پایان نامه : مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران اسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی ‏
رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : زهره رئيسي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File