اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39307519
نام و نام خانوادگی : ميثم حسومي
عنوان پایان نامه : اثربخشی درمان شناختی رفتاری برعزت نفس،احساس تنهایی وخودکارامدی سربازان مبتلابه افسردگی اساسی
رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : شيدا جبل عاملي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/16
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File