اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39400044
نام و نام خانوادگی : مريم كيابد
عنوان پایان نامه : يك الگوريتم تعاملي و بهبوديافته براي گمنام سازي درجه نودها جهت كاهش تعداد دفعات پويش مجموعه داده مبتني بر درخت دنباله درجه گراف
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر-سيستم هاي نرم افزاري
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : محمد نادري دهكردي
استاد مشاور : بهرنگ بركتين
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/31
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File