اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39400673
نام و نام خانوادگی : ابوالفضل شفيعي گنجه
عنوان پایان نامه : مدیریت انرژی و برنامه ریزی بهره برداری بهینه در مناطق مسکونی مقیاس کوچک هوشمند با تاثیر برنامه پاسخگویی بار
رشته تحصیلی : مهندسي برق قدرت
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مجيد معظمي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/02
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File