اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39400674
نام و نام خانوادگی : سجاد شيخي
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت جمع کننده ی دیسکی ، غلتکی و چند ضلعی دستگاه الکتروریسی و تحلیل نرم افزاری بافت نانوالیاف تولید شده توسط این جمع کننده ها
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اعظم قاسمي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File