اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39400811
نام و نام خانوادگی : علي ايماني پور
عنوان پایان نامه : طراحی مدار تمام جمع کننده نوری با استفاده از تداخل‌سنج ماخ‌زندر به‌منظور کاهش تاخیر
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر-معماري سيستمهاي كامپيوتري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدرضا رشادي نژاد
استاد مشاور :
چکیده : چکیده همان گونه که می دانید، سرعت نور، حد نهایی سرعت در دنیای ما است. پس هنگامی که پای تکنولوژی های نوری به میان می آید، تلاش برای ساخت ابزارهای محاسبات فوق سریع نوری، جذابیت خاصی می یابد. فیبرهای نوری به ما اجازه می دهند که اطلاعات را با بالاترین سرعت ارسال و دریافت کنیم. اما متاسفانه هنوز پردازنده های مان محاسبات شان را با ترازیستورهای الکترونیکی انجام می دهند. الکترون ها هنگام پردازش اطلاعات بسیار خوب عمل می کنند، اما هنگام انتقال اطلاعات در فواصل طولانی، کارایی لازم را ندارند. از دیگر سو، فوتون ها بسیار عالی از پس ارسال اطلاعات به دور زمین بر می آیند، اما در زمینه پردازش اطلاعات هنوز کاربردی نیستند. در نتیجه امروزه ترانزیستورها، الکترونیکی هستند و کابل های انتقال اطلاعات، نوری اند. و جهان با زیرساخت های گرسنه نیروی که وظیفه تبدیل اطلاعات الکترونیکی را به نوری و بالعکس بر عهده دارند، دست به گریبان است. جمع کننده ها در بسیاری از مدارات و محاسبات الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این پایان‌نامه چند مقاله در مورد مدارات جمع کننده نوری با استفاده از تداخل سنج ماخ‌زندر شرح داده شده و اشکالات و محاسن آنها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مدار جمع کننده نوری با استفاده از تداخل سنج ماخ‌زندر پیشنهاد شده که تاخیر نوری کمتری نسبت به تمامی مدارات دارد و از تعداد تداخل سنج ماخ‌زندر کمتری در آن استفاده شده است. در نهایت مدار پیشنهادی شامل 6 سویچ ماخ‌زندر و تاخیر Δ3 است که نسبت به مدارهای تفریق کننده موجود از سرعت و توان مصرفی مناسبی برخوردار می باشد.
کلمات کلیدی : تداخل سنج ماخ‌زندر, جمع کننده نوری, طراحی مدارات نوری
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Design a light collector array using MZI to reduce delays
Abstract : As you know, speed of light is the ultimate speed in our world. So when it comes to optical technology, the effort to make light-fast ultra-light computing tools becomes a special attraction. Optical fibers allow us to send and receive information at the highest speed. Unfortunately, our processors still do their calculations with electronic resistors. The electronics act very well when processing information, but they do not perform well when transmitting data at long distances. On the other hand, photons are great for transmitting information around the earth, but in the field of information processing, they are still not applicable. As a result, today transistors are electronic and data transmission cables are optical. And the world is faced with a hungry infrastructure of power that is responsible for converting electronic information to light and vice versa. Collectors are used in many circuits and electronic calculations. In this dissertation, several papers on optical collector circuits have been described using an interferometer, and their drawbacks and advantages have been investigated. Finally, an optical collector circuit is proposed using Moghzandar interferometer which has less optical delay than It has all the circuits and less of the number of interconnecting devices used in it. Finally, the proposed circuit consists of 6 switches and a delay of Δ3, which has the proper speed and power ratio relative to the existing compressor circuits.
Keywords : Interference controller, Optical pickup, Optical circuits design
Download Abstract File