اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39401277
نام و نام خانوادگی : نگين ضيايي
عنوان پایان نامه : کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم بدنی با استفاده از مسیریابی مبتنی بر رله
رشته تحصیلی : مهندسي برق مخابرات
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : آويد آوخ
استاد مشاور :
چکیده : چکیده شبکه های حسگر بی سیم بدنی متشکل از تعدادی گره حسگر می باشند که با قرار گرفتن یا کاشته شدن در بدن به جمع آوری داده های حیاتی انسان می پردازند. از آن جا که گره های حسگر از باتری هایی با انرژی محدود برخوردار هستند و به راحتی قابل شارژ نمی باشند، مسأله محدودیت انرژی و طول عمر شبکه از چالش های اساسی آن ها محسوب می شود. یکی از ایده های مطرح جهت کاهش مصرف انرژی شبکه، استفاده از تجهیزاتی به نام رله ها می باشد که به عنوان واسطه بین گره های حسگر و گره چاهک عمل کرده و موجب کاهش توان ارسالی گره ها می شود. هدف این پایان نامه، کاهش میزان مصرف انرژی و بهبود طول عمر شبکه های حسگر بی سیم بدنی است. در این راستا، با استفاده از مدل واقعی تحرک اندام های بدن، به صورت توأم به بررسی مسأله خوشه بندی شبکه، مسیریابی مبتنی بر رله ها و توازن مصرف انرژی می پرداریم. در ابتدا، دو نوع چیدمان برای گره های شبکه متناسب با کاربرد پزشکی آن ها ارائه می شود. سپس، الگوریتم های کارآمدی به-صورت ساختار دوسطحی و سه سطحی با نام های 3-ECRS و 2-ECRS جهت افزایش طول عمر شبکه ارائه خواهد شد. در این الگوریتم ها، با انتخاب سرخوشه ها با درنظر گرفتن دو معیار فاصله و انرژی باقیمانده سعی بر توازن بهتر مصرف انرژی در میان گره های حسگر و افزایش طول عمر شبکه می شود.
کلمات کلیدی : شبکه های حسگر بی سیم بدنی, خوشه بندی, تحرک بدن, مسیریابی مبتنی بر رله, طول عمر شبکه.
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File