اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39401335
نام و نام خانوادگی : سيد جمال الدين حسيني
عنوان پایان نامه : برنامه‌ریزی امنیت مقید تصادفی واحدهای تولیدی در حضور واحدهای بادی و ذخیره‌ساز انرژی هوافشرده ایزوترمال (I-CAES)
رشته تحصیلی : مهندسي برق قدرت
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مجيد معظمي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File