اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39401653
نام و نام خانوادگی : مهران اقا بابايي
عنوان پایان نامه : تاثیر خاکستر زبالسوز بر مشخصات فنی بتن غلتکی
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-راه وترابري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محسن ابوطالبي اصفهاني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/21
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File