اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39401823
نام و نام خانوادگی : قدرت الله اسمندجونقاني
عنوان پایان نامه : بررسی مفهوم جانبازی در شعر دفاع مقدس
رشته تحصیلی : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : عطامحمد رادمنش
استاد مشاور :
چکیده : با طلوع انقلاب اسلامی و پس از آن جنگ تحمیلی و تجاوز به خاک ایران که به نام دفاع مقدس مشهور شد ، رزمندگانی پا به عرصۀ وجود گذاشتند و در میدان های جنگ حاضر شدند تا از عزت و شرف ایران اسلامی دفاع نمایند . در این میان تعدادی از این عزیزان به فیض جانبازی نائل آمدند و همزمان شاعران دست به قلم برده تا ایثار و فداکاری آنها را به ثبت برسانند . اهمیت و ضرورت این پژوهش در این است که به بررسی و تحلیل این فداکاری ها و ایثارگری ها که فرزندان این مرز و بوم به یادگار گذاشتند و به فیض جانبازی رسیدند ،پرداخته شود . در این میان سعی بر این است که این شهامت ها و فداکاری ها که در شعر شاعران به ثبت رسیده است ،نسل به نسل و سینه به سینه به فرزندان آیندۀ این سرزمین منتقل شود تا به باد فراموشی سپرده نشود .
کلمات کلیدی : 1- جانباز 2-جنگ 3- رزمنده 4- دفاع مقدس 5- انقلاب اسلامی
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The survey of the concept of Janbaz in the poetry of sacred defense
Abstract : With the dawn of the Islamic Republic, after the imposed war and invasion of Iran entitled the sacred defense, fighters came to the existence and came to the battlefields to defend the dignity of Islamic Iran. Meanwhile, a number of these loved ones achived Gods grace and became janbaz (veteran), and simultaneously, the poets documented their self-devotion and self-sacrifice. The importance and necessity of this research is to study and analyze these sacrifices and devotions of the children of this land and those who receive the grace of janbazi. In the meantime, these courage and sacrifices, as recorded in the poets' poetry, are attempted to be passed on to the descendants of the descendants of the future generation in order to avoid oblivion.
Keywords : veteran(janbaz), janbazi, fighter, sacred defense poetry
Download Abstract File