اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39401905
نام و نام خانوادگی : فهيمه بزرگپور
عنوان پایان نامه : مقایسه ی عوامل موثر بر ترجیحات مصرف کننده ایرانی بر انتخاب کالای وارداتی وکالاهای ساخت داخل(مورد مطالعه: مشتریان صنعت لوازم خانگی در شهر اصفهان)
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : علي عطافر
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File