اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39402259
نام و نام خانوادگی : مصطفي حسيني خوراسگاني
عنوان پایان نامه : طراحی وساخت نانوکامپوزیت پلیمری خودترمیمی بابازیابی خواص مکانیکی
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اعظم قاسمي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File