اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39402345
نام و نام خانوادگی : نسرين شفيعي زادگان اصفهان
عنوان پایان نامه : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود بهره وری نیروی انسانی با رویکرد MADM در شرکت فولاد تکنیک
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مسعود براتي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/09/12
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File