اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39402624
نام و نام خانوادگی : فاطمه اسماعيلي افوسي
عنوان پایان نامه : اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی شرکت های تولیدی کوچک و متوسط شهرک صنعتی بزرگ اصفهان
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رسول عسگرپور
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/03
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File