اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39403003
نام و نام خانوادگی : محمد علي شعباني
عنوان پایان نامه : استفاده از مدلی مبتنی بر جریان کلیک ها برای بهبود دقت خزنده‌های متمرکز
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمداحسان بصيري
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File