اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39403016
نام و نام خانوادگی : جواد نعمت اللهي
عنوان پایان نامه : برآورد هزینه اتمام پروژه با در نظرگرفتن ریسک تورم و افزایش قیمت به وسیله شبیه سازی زنجیره مارکوف در صنعت ساخت وساز(شرکت ساختمانی خاک پی راه شهرستان آباده)
رشته تحصیلی : مديريت صنعتي-تحقيق در عمليات
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رضا مداحي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/02
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File