اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39403083
نام و نام خانوادگی : محمد جواد اديبي سده
عنوان پایان نامه : بهینه سازی زنجیره تامین پایدار کشسان در شرکت ذوب آهن اصفهان
رشته تحصیلی : مديريت صنعتي-توليد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدحسين آرمان
استاد مشاور : مسعود براتي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File