اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39403143
نام و نام خانوادگی : داريوش عليمحمدي
عنوان پایان نامه : ارزیابی لرزه‌ای احتمالاتی قاب‌های بتن‌آرمه طراحی‌شده به روش تغییرمکان مستقیم با استفاده از منحنی‌های شکنندگی توسعه‌یافته با منظور نمودن اثر عدم قطعیت‌ها
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-زلزله
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اسماعيل ايزدي زمان آبادي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File