اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39403284
نام و نام خانوادگی : مهتاب شاهين
عنوان پایان نامه : یک الگوریتم بهبود یافته برای افزایش دقت سیستم پرسش و پاسخ مبتنی بر روش الگوریتم کلونی مورچگان
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر نرم افزار
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حميد رستگاري
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/07/03
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File