اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39403482
نام و نام خانوادگی : مجيد ابراهيمي
عنوان پایان نامه : بهبود كارايي تشخیص هرزنامه با رويکرد داده محور
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر نرم افزار
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حميد رستگاري
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File