اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39403740
نام و نام خانوادگی : سعيده پناهي پور
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه ای دو کتاب دستور زبان فارسی دکتر محمد جواد شریعت با سه کتاب دستور زبان پنج استاد ، خیام پور و انوری
رشته تحصیلی : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : شهرزاد نيازي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File