اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404206
نام و نام خانوادگی : سعيد كرمي
عنوان پایان نامه : تحقیق برروی عدد اکتان تئوری و عدد اکتان عملی بنزین تولیدی در ایران
رشته تحصیلی : شيمي -شيمي آلي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حسين عباس تبارآهنگر
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File