اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404207
نام و نام خانوادگی : ابوالقاسم مختاري
عنوان پایان نامه : طراحی و کنترل ربات جراح سوراخکاری به منظور سوراخکاری روی استخوان با استفاده از یک سیستم تله اپراتوری
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدعلي موسوي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File