اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404277
نام و نام خانوادگی : محمد مصطفي شريفي
عنوان پایان نامه : بررسی تجربی اثر لایه نشانی ترکیبی مواد پایه فلزی به روش مگنترون اسپاترینگ برانرژی سطح زیرلایه های به کار رونده در MEMS
رشته تحصیلی : مکانيک ساخت و توليد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مجتبي كلاهدوزان
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/08
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File