اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404330
نام و نام خانوادگی : دانيال ظاهري
عنوان پایان نامه : مقایسه بردارسرعت(زاویه پاشش)ترکش سرجنگی به صورت محاسبات تحلیلی وعددی
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدعلي گله داري
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File