اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404436
نام و نام خانوادگی : طاهره صفيان بلداجي
عنوان پایان نامه : اثرات استفاده از اسپلینگ سیتی به عنوان یک ابزار فن آوری اطلاعات و ارتباطات در به خاطر آوردن لغات زبان آموزان ایرانی
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : هادي صالحي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File