اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404589
نام و نام خانوادگی : امير مختاري
عنوان پایان نامه : تأثیر مقاومت بیرون کشیدگی میخ ها حاصل از آیین نامه های مختلف بر ضریب اطمینان پایداری شیروانی ها
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-ژئوتكنيك
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : بهرام نادي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/26
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File