اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404639
نام و نام خانوادگی : حسن پاينده
عنوان پایان نامه : پیش بینی تجربی و عددی ضریب اصطکاک بین سطوح ورقهای فولادی پوشش دار
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سعيد صابري
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File