اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404713
نام و نام خانوادگی : دنيا مظفري
عنوان پایان نامه : تاثیر تفکرات خیام بر روی شعر معاصر(نیما یوشیج، فریدون مشیری،اخوان ثالث، نادر نادرپور)
رشته تحصیلی : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : قربانعلي ابراهيمي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/07/25
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File