اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404786
نام و نام خانوادگی : جمال الدين بينانژاد
عنوان پایان نامه : مطالعه تجربی عوامل تاثیر گذار بر مصرف انرژی در کوره های واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-تبديل انرژي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اميرهمايون مقدادي اصفهاني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File