اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404836
نام و نام خانوادگی : فاطمه طالب نجف ابادي
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه ای تاثیر استفاده از مجموعه کتابهای North Star و Top Notch در توسعه مهارت های ارتباطی زبان آموزان ایرانی با سطح متوسط
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رويا بهارلويي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File