اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404944
نام و نام خانوادگی : علي خاكي بختياروند
عنوان پایان نامه : نقش مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی بافت فرسوده شهر زرین شهر
رشته تحصیلی : جغرافيا وبرنامه ريزي شهري-بهسازي و نوسازي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : احمد خادم الحسيني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/07/23
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File