اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404973
نام و نام خانوادگی : راضيه زماني
عنوان پایان نامه : طراحی موزه دفاع مقدس با رویکرد زمینه گرایی اقلیمی در اصفهان
رشته تحصیلی : مهندسي معماري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : هوتن ايرواني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File