اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39405379
نام و نام خانوادگی : مسعود صايب
عنوان پایان نامه : اثرات رادیولوژیکی ناشی از حوادث پرتوی تاسیسات فرآوری اورانیوم اصفهان بر کارکنان و مردم منطقه
رشته تحصیلی : مديريت محيط زيست (اچ اس اي )
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : داريوش شهبازي گهرويي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/27
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File